《巢氏病源》小儿夜啼候∶小儿夜啼者,有客忤夜啼、有

2020-02-14 作者:朗诵   |   浏览(120)

**    《春怨》

童年夜啼,其症有拾,当辨是何症,随病治之。有客忤夜啼、有 啼、有邪于心疼啼、有胎热伏心啼、有盘肠内钓啼、有胎寒啼、有乳食作痛啼、有惊啼、有天钓啼、有受寒肚痛啼。利惊丸、琥珀抱龙丸、利惊丹、治诸夜啼并效。

《巢氏病源》小儿夜啼候∶小儿夜啼者,脏冷故也。夜阴气盛,与冷相搏则冷动。冷动与脏气相并,或烦或痛,故令小儿夜啼也。然亦有犯触禁忌,亦令儿夜啼,则可法术断之也。

    作者:金昌绪**

千King Long胆汤 治胎惊发热,四肢惊掣及变蒸未解,夜啼诸症,诸风黄疸,脐风撮口并效。

《茅先生方》∶小儿生下三腊以前,有中夜啼,其候属阴。遇起灯前后发啼,至天亮不住,如见此候用抹唇膏遇夜抹上下两唇,更用朱砂膏夜更无,啼止。

    打起黄鹂儿,莫教枝上啼。

龙胆草 钩藤 柴胡 黄芩 桔梗 白芍 茯苓 甘草 大黄

汉东王先生《家宝》小儿夜啼候∶

    啼时惊妾梦,不拿到辽西。

老姜三片,水二钟,煎钟半,母亲和外孙子同性格很顽强在劳顿费力或巨大压力面前不屈。

幼童夜啼者,非是鬼神为祟,盖因胎热伏心。阴则与阳相刑,热则与阳相合。腹中躁闷,所以夜啼。

惊搐加天麻、僵蚕 病加青黛

《水鉴》先生论云∶天苍苍,小儿夜啼疏客堂。

红果仁汤治心惊不宁,恍惚恐怖,及夜啼诸症。

钱乙论夜啼云∶脾脏冷而痛也,当与温中之药及以法禳之,花火膏主之

人参 茯神 麦冬 甘草 钩藤 远志 茯苓 木通 酸枣 朱砂

《婴童宝鉴》论小儿夜啼,为腹有劫难并有神祟,故阴盛于夜而发也。或惊亦夜啼。

灯心七十寸,黄姜三片,水二钟,煎钟半,阿娘和外甥同服。为末,灯心汤调服一钱,加麝

《惠眼观证》∶凡小儿生下大器晚成七至一百13日,或至三、五周岁才遇阴气,纵然啼叫。大种夜啼,自有三说。

琥珀丹 安定门内心,镇凤皇,治一切夜啼,胎惊变蒸,并效。

生机勃勃∶心热者夜啼,只用朱砂膏及天竺黄散服之兼以灯花涂乳上与吃。三、陆虚岁者,宜以 汤丸疗之二∶脐下痛者夜啼,乃气血所滞,因此躁闷,以乌梅散及槐角丸性格很顽强在荆棘塞途或巨大压力面前不屈之。候有见灯愈啼者,乃心气热极。见灯不啼者,乃脐下痛,聊有所适,亦外作验也。三∶无故而啼,夜中真相灰色不识人,此邪气所畜,宜以符法及惊药相兼性格很顽强在艰难困苦或巨大压力面前不屈食。有形证实者,以 汤丸通利。

胆星 琥珀 天麻 僵蚕 白芷 白附子

《婴童宝鉴》小儿夜啼惊啼歌∶

为末蜜丸,芡实大,每性格很顽强在荆棘载途或巨大压力面前不屈后生可畏丸。黄姜、银丹草汤化下。

童年生下有三啼,风流洒脱黄金时代从头为说之。邪热在心心内躁,陡然惊哭没休时。或因脏冷寒冷搏,或许神祗鬼物随。夜里不眠啼至晓,夜啼根本各须知。

安眠散 治夜啼不独有,状若鬼祟。

《千金》治小儿夜啼,至明即安寐。芎 散方

蝉蜕

芎 白术 防己

乳细,野薄荷汤加酒一丢丢,临睡调性格很顽强在山高水险或巨大压力面前不屈。如不相信,服上半节照旧啼。

上三味治下筛,以乳和与儿性格很顽强在山高水险或巨大压力面前不屈之,量多少。又以儿母手掩脐中,亦以摩儿头及脊。若二十二十四日儿未能服散者,以母乳和之,性格很顽强在山高水险或巨大压力面前不屈如麻子生龙活虎丸。儿大能服散者,以意探究之。

灯花散 治夜啼。

《千金》治少小夜啼,一物前胡丸方

灯花 硼砂 朱砂

前胡随多少捣末,以蜜和丸如稻谷。服生龙活虎丸,日三服,稍加至五、六丸,以瘥为度。

为末,蜜汤调下,临睡服。抹乳头,令儿吮之亦可。

《千金》又方

二土膏 治儿客忤,惊啼夜睡不宁。

交际中国土木工程公司 伏龙肝

灶海水绿土 蚯蚓粪。

上二味治下筛,水和一些些饮之。

为末,新汲水调涂五心,即效。

《千金》又方

禁儿夜啼诀

取马骨烧灰,敷乳上饮儿,啼即止。

用黄纸朱书彼处巡按名字,上写敕令二字;四边写虎字,贴在床面上。口念咒曰∶小儿夜啼何时休,门管先生在床头,今夜若还再啼哭,飞剑斩了鬼驴头。

《千金》治小儿夜啼不已,医所不治者方。

取野狼屎中骨烧作灰末,水性格很顽强在艰难困苦或巨大压力面前不屈如黍米粒大二枚,即定。

《仙人水鉴》∶孩子夜啼方。

丁钉屋角并没彻,不释尊取铅中金,黄丹少量熬令熟,剪取发毛烧灌。灵之。

《外台》文少禽、隐居效方。小儿夜啼不安,此胸口痛故,至夜辄剧,状似鬼祸。五味汤方

五味子 当归 芍药 白术 甘草 桂心

上六味切,以水大器晚成升,煎取五合。分性格很顽强在艰难险阻或巨大压力面前不屈之,增减少数量之。

《外台》∶《古今录验》小儿夜啼如肠头疼痛方。

虫 芍药 芎

上三味捣末。服如刀圭,日三,以乳性格很顽强在荆棘载途或巨大压力面前不屈之。

《外台》∶《古今录验》又疗小儿夜啼不唯有,腹中痛,宜以乳头散方

黄 甘草 当归 芍药 附子 干姜

上六味为散。以乳头饮儿,丸可胡豆三丸,大一点点之。

《子母秘录》∶小儿夜啼,胡粉水调三豆大,日三泰山压顶不弯腰。

《资历方》治小儿夜啼。

灯心烧灰,涂乳与吃。

姚和众治小儿夜啼。

取沙虫妈眼睛贰只为散,以竹沥调一点点与吃。

《圣惠》治小儿夜啼,不可禁止。土精散方

人参 茯神 甘草 川大黄 蛇黄 牛黄 犀角屑 白芥子

上各等分捣,细罗为散。每服用水煎柳枝、桃枝汤调下半钱,频性格很顽强在艰难险阻或巨大压力面前不屈效。量儿大小加减服之。

《圣惠》治小儿夜多啼不仅仅,胸满气胀,膈中气逆,吐呕,胸口痛。馀容散方

赤芍药 桂心 芎 黄芩 薯蓣

上各等分捣,细罗为散。1月及百日儿每服一字,粥饮调下。七个月至叁岁儿性格很顽强在荆棘满途或巨大压力面前不屈半钱,连夜三、五服。随儿大小,以意加减服之,神效。

《圣惠》治小儿夜啼,壮热惊恐。石膏散方

石膏 人参 龙骨

上件药捣,细罗为散。每服一钱,水一小盏,煎至陆分,去滓。量儿大小分减,温温性格很顽强在艰难险阻或巨大压力面前不屈之。

《圣惠》治小儿夜啼不独有,腹中痛。宜以乳头散方

黄 甘草 当归 赤芍药 木香

上各等分捣,细罗为散。每性格很顽强在艰难险阻或巨大压力面前不屈取一丢丢着乳头上,因儿吃乳服之。

《圣惠》治小儿脑仁疼夜啼。花王丸方

牡丹 代赭石 赤芍药 麝香

上件药捣,罗为末,都研令匀,灵雀蜜和丸如麻子大。每服以蜜汤研下三丸,连夜四、五服。

《圣惠》又方

上以牛黄如小豆大,乳水化破性格很顽强在艰难险阻或巨大压力面前不屈之。

《博济方》消积滞,顺三焦,利胸膈,定气刺、攻疰。胁腹胀痛,女生血气,小儿夜啼,多涎。并宜服万金丸

舶上硫黄 大叶双眼龙 黑顺片 包袱花 土当归 陈橘 柴草 青黛 干姜

上为末,以面糊丸如小豆大。每性格很顽强在艰难险阻或巨大压力面前不屈二丸至三丸,热水下。血气,醋汤下。小儿夜啼,热水下风流倜傥丸。水泻,生熟水下。血痢,玉豉汤下。白痢,干姜汤下。化涎,黄姜汤下。一切气,煎老姜广橘皮汤下。

《茅先生方》∶小儿夜啼。抹唇膏

蝉壳 灯花 朱砂

上为末。如小儿夜啼,遇夜用鸡冠血调药,抹外甥上下两唇即止,夹朱砂膏与服。

钱乙治夜啼花火膏方

灯花

上取下涂乳上,令儿吮乳。

钱乙当归身丸 凡小儿夜啼者,脏冷而胃疼也。面青手冷,不吮乳是也,宜此方。

当归 白芍药 人参 甘草炙,半分) 桔梗 陈橘皮

上为细末,水煎半钱,时时少与性格很顽强在荆棘塞途或巨大压力面前不屈。又有热痛,亦啼叫不仅仅,夜发面赤唇焦,小便黄赤与三黄丸,黄参汤下。

张涣∶婴孩脏寒,禀气怯弱,或多囟解,面色紫红,遇夜多啼,甚者烦扰,状若神祟,亦由触犯禁忌所致,此名曰夜啼。宜用万全散方

沉香 丁香 人参 五味子 当归 赤芍药 白术 桂心

上件捣,罗为细末。每服一钱,用淡温浆水一小盏,煎至四分,放温,时时滴儿口中,立效。

《婴童宝鉴》治小儿体热夜啼,不乳食。红桃散方

天南星 全蝎 白附子 腻粉

上件研令匀。每服一字,用野薄荷金牌银牌汤下。

《万全方》治小儿夜啼及多肠痛,至夜辄剧,状似鬼祟。玄及散

五味子 当归 赤芍药 白术 茯神 陈橘皮 桂心 甘草

上件捣,罗为散。每服一钱,用水一小盏,煎至陆分,量儿大小分减,去滓温服之。

《刘氏家传方》小儿夜啼。

鬼箭末 朱砂

上末之,夜息香自然汁调下。

《刘氏家传》又方

鲜姜自然汁,一时涂背上、心头,愈。

《孔氏家传》治小儿夜啼。归魂散

金当归不以多少为末。一钱,水五分,煎陆分,温服。

《吉氏家传》诸惊啼、夜啼。朱砂膏

朱砂 人参 白茯苓 甘草 脑麝

上末,蜜为丸。每服一块如皂子大,金牌银牌夜息香汤下。

《吉氏家传》治夜啼安神散 应惊啼皆治。

犀角 雄黄 人参 车前子 茯苓

上五味为末。每服一钱,桃仁汤下。

《吉氏家传方》睡洪散 治小儿夜啼不住。

佛花 乳香 朱砂 麝香

上为细末。每服半钱或一字,葡萄酒调下。

穣厌法∶

《千金》治夜啼方。

以妊娠时食饮偏所思者物,哺儿即愈。

《外台》∶《必效》小儿夜啼方。

以日未出时及日午时仰卧,于脐上横纹中,屏气以朱书作“血”字,其夜即断声,效。

陈藏器余云∶井口边草主小儿夜啼,着母卧席下,勿令母知。

《子母秘录》治小儿夜啼。

甑带悬户上。

孟诜∶小儿夜啼。

取干牛粪如手大,安卧席下,勿令母知,子母俱吉。

《集验方》仙人杖,小儿阴挺及夜啼,安身伴睡良吉。

日华子云∶猪窠内有草治小儿夜啼,安席下,勿令母知。

日华子云∶乌雌鸡翼治小儿夜啼,安席下,勿令母知。

《圣惠》方

右脐下书田字,瘥。

《圣惠》又方

上取树孔中草着户上,立止。

《圣惠》又方

上以车辋,盗安母卧床的底下,勿令母知。

《圣惠》又方

上取荒疏井中败草悬户上,良。

《圣惠》又方

上取牛粪灰,安母卧床的下面,勿令母知。

《圣惠》治小儿夜啼,符法三道。

图图图

《婴孺》治小儿夜啼法。

上令母脱去上衣,只着中衣,跪宅四角曰∶西方白招拒,东方青帝,南方神农,北方黑帝,中心轩辕氏。乞断某甲夜啼,荷恩之日,奉还酒哺,随便所用。还法安五畔,居中庭四角,故四角四畔,中心生机勃勃畔,启颡胆五帝说曰∶今天还给,随便所吮愿之。

《刘氏家传方》小儿夜啼。

写∶若以色见笔者,以音声求小编,是中国人民银行邪道,无法见世尊。烧灰吞之,男左一本,女右一本。

《婴童宝鉴》灸法∶小儿夜啼,灸幼宫三壮,又灸中指甲后一分。

《万全方》灸小儿夜啼,上灯啼,鸡鸣止者。灸中指甲后一分,中冲穴生龙活虎壮,炷如大麦大。

本文由威尼斯真人赌博官方网站发布于朗诵,转载请注明出处:《巢氏病源》小儿夜啼候∶小儿夜啼者,有客忤夜啼、有

关键词: